Formulare

Formular de înscriere pentru concurs

Declarație pe proprie răspundere pentru aviz de specialitate Monumente Istorice

Adeverinţa privind înregistrarea şi funcţionarea ca aşezământ cultural conform Legii. (OUG nr 118 din 2006).

Lista cerere eliberare aviz CEF-CET

Cerere pentru eliberarea unui certificat de export

Cerere expertiză - listă

Cerere MFP pt. aviz de specialitate pentru monumente de for public

Documentaţia necesară în vederea analizării proiectelor de către Comisia Naţională pentru Monumente de For Public

Fazele de examinare şi componenţa documentaţiei de proiect în cazul solicitării avizului privind RESTAURAREA monumentelor de for public

Cerere pt. eliberarea avizului de specialitate monumente istorice

Cerere vânzare teren instituţii

Cerere vânzare teren persoane fizice

Declaraţie lunară privind obligaţia de plată la Fondul Cultural Naţional

Documentaţia necesară în vederea acreditării

Obligaţie privind folosinţa monumentului istoric

Extrase din H.G. 1502/12.12.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia.

Formular propuneri privind Ghidul solicitantului pentru Apelul 1 – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice din cadrul Programului RO-CULTURA

Lista bunurilor pentru export definitiv pe baza avizului de export definitiv (Exemplu)

Lista bunurilor pentru export definitiv pe baza avizului de export definitiv (Doc)