Lista monumentelor istorice 2015

Nr. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare
1CV-I-s-B-13029Situl arheologic de la Sfântu Gheorghe, punct "Cetatea Cocostârcului"municipiul SFÂNTU GHEORGHECetatea Cocostârcului (Gémvára)
2CV-I-m-B-13029.01Aşezare fortificatămunicipiul SFÂNTU GHEORGHECetatea Cocostârcului (Gémvára), la 2km V de oraş, pe malul pârâului DebrenEneolitic, Cultura Cucuteni-Ariuşd
3CV-I-m-B-13029.02Aşezare fortificatămunicipiul SFÂNTU GHEORGHECetatea Cocostârcului (Gémvára), la 2km V de oraş, pe malul pârâului DebrenEpoca bronzului, Cultura Wietenberg
4CV-I-s-B-13030Situl arheologic de la Sfântu Gheorghe, punct"Avasalja"municipiul SFÂNTU GHEORGHE"Avasalja"
5CV-I-m-B-13030.01Aşezaremunicipiul SFÂNTU GHEORGHE"Avasalja"Epoca bronzului, Cultura Wietenberg
6CV-I-m-B-13030.02Aşezaremunicipiul SFÂNTU GHEORGHE"Avasalja"Hallstatt timpuriu
7CV-I-m-B-13030.03Mormânt sciticmunicipiul SFÂNTU GHEORGHE"Avasalja"Epoca migraţiilor
8CV-I-s-A-13031Situl arheologic de la Sfîntu Gheorghe, punct "Eprestetö"municipiul SFÂNTU GHEORGHE"Eprestetö"
9CV-I-m-A-13031.01Aşezare daco-romanămunicipiul SFÂNTU GHEORGHE"Eprestetö", lângă garăsec. III - IV p. Chr., Epoca daco-romană
10CV-I-m-A-13031.02Necropolă de incineraţiemunicipiul SFÂNTU GHEORGHE"Eprestetö", lângă garăLatene, Cultura geto -dacică
11CV-I-m-A-13031.03Aşezaremunicipiul SFÂNTU GHEORGHE"Eprestetö", lângă garăsec. X - XI
12CV-I-m-A-13031.04Aşezaremunicipiul SFÂNTU GHEORGHE"Eprestetö", lângă garăEpoca migraţiilor, Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov
13CV-I-s-A-13032Situl arheologic de la Sfântu Gheorghe, punct "Bedeháza"municipiul SFÂNTU GHEORGHE"Bedeháza"
14CV-I-m-A-13032.01Aşezarea medievală timpurie de la Sfântu Gheorghemunicipiul SFÂNTU GHEORGHE"Bedeháza", pe malul stâng al Oltului, spre Ghidfalăusec. XII, Epocamedievală timpurie
15CV-I-m-A-13032.02Aşezaremunicipiul SFÂNTU GHEORGHE"Bedeháza", pe malul stâng al Oltului, spre GhidfalăuLatene, Cultura geto -dacică
16CV-I-m-A-13032.03Aşezaremunicipiul SFÂNTU GHEORGHE"Bedeháza", pe malul stâng al Oltului, spre GhidfalăuEpoca bronzului, Cultura Wietenberg
17CV-I-m-A-13032.04Aşezaremunicipiul SFÂNTU GHEORGHE"Bedeháza", pe malul stâng al Oltului, spre GhidfalăuNeolitic timpuriu,Cultura Starcevo - Criş
18CV-I-s-A-13033Aşezaremunicipiul SFÂNTU GHEORGHE"Templomdomb", dealul Bisericii Reformate, pe terasa de S a dealului, în dreptul Străzii Várgödresec. X - XII, Epocamedievală timpurie
19CV-I-s-B-13034Situl arheologic de la Angheluş, punct "Templomnyír"sat ANGHELUŞ; comuna GHIDFALĂU"Templomnyír" ("Mestecănişul bisericii"), la extremitatea nordică a intravilanului
20CV-I-m-B-13034.01Aşezaresat ANGHELUŞ; comuna GHIDFALĂU"Templomnyír" ("Mestecănişul bisericii"), la extremitatea nordică a intravilanuluisec. XII - XIII, Epocamedievală timpurie
21CV-I-m-B-13034.02Aşezaresat ANGHELUŞ; comuna GHIDFALĂU"Templomnyír" ("Mestecănişul bisericii"), la extremitatea nordică a intravilanuluisec. VII - VIII, Epocamigraţiilor
22CV-I-m-B-13034.03Aşezaresat ANGHELUŞ; comuna GHIDFALĂU"Templomnyír" ("Mestecănişul bisericii"), la extremitatea nordică a intravilanuluiLatene, Cultura geto -dacică
23CV-I-s-B-13035Situl arheologic de la Angheluş, punct "Vatra satului"sat ANGHELUŞ; comunaGHIDFALĂUVatra satuluisec. II - III p. Chr., Epocaromană
24CV-I-m-B-13035.01Ateliere meşteşugăreştisat ANGHELUŞ; comuna GHIDFALĂUVatra satuluisec. II - III p. Chr., Epocaromană
25CV-I-m-B-13035.02Necropolăsat ANGHELUŞ; comuna GHIDFALĂUVatra satuluisec. II - III p. Chr., Epocaromană
26CV-I-m-B-13035.03Aşezaresat ANGHELUŞ; comuna GHIDFALĂUVatra satuluisec. II - III p. Chr., Epocaromană
27CV-I-s-A-13036Situl arheologic de laAriuşdsat ARIUŞD; comunaVÂLCELE"Dealul Tyiszk"Eneolitic, Cultura Cucuteni - Ariuşd
28CV-I-s-A-13037Situl arheologic de laAriuşdsat ARIUŞD; comunaVÂLCELEDealul "Csókás"
29CV-I-m-A-13037.01Fortificaţiesat ARIUŞD; comunaVÂLCELEDealul "Csókás", la extremitatea nordică a intravilanului, pe malul drept al Oltuluisec. XII - XIII, Epocamedievală
30CV-I-m-A-13037.02Aşezaresat ARIUŞD; comunaVÂLCELEDealul "Csókás", la extremitatea nordică a intravilanului, pe malul drept al OltuluiHallstatt
31CV-I-s-B-13038Aşezarea romană de laBaraolt, punct terasa"Véczerfarka"oraş BARAOLTTerasa "Véczerfarka", pe dealul Véczersec. II - III p. Chr., Epocaromană
32CV-I-s-A-13039Situl arheologic de la Baraolt, punct "Nagyerdoalja"oraş BARAOLTDealul "Nagyerdoalja", pe malul dreptal râului Baraolt
33CV-I-m-A-13039.01Aşezarea medievală de laBaraoltoraş BARAOLTDealul "Nagyerdoalja", pe malul dreptal râului Baraoltsec. IX - XI, Epocamedievală timpurie
34CV-I-m-A-13039.02Aşezareoraş BARAOLTDealul "Nagyerdoalja", pe malul dreptal râului BaraoltHallstatt
35CV-I-m-A-13039.03Aşezareoraş BARAOLTDealul "Nagyerdoalja", pe malul dreptal râului BaraoltLatene, Cultura geto -dacică
36CV-I-m-A-13039.04Aşezareoraş BARAOLTDealul "Nagyerdoalja", pe malul dreptal râului BaraoltEpoca bronzului, Cultura Wietenberg, Cultura Noua
37CV-I-s-B-13040Aşezarea neolitică de laBarcanisat BARCANI; comunaBARCANICartier CostandaNeolitic
38CV-I-s-A-13041Situl arheologic de la Biborţeni, punct "Cetatea Tiborc"sat aparţinător BIBORŢENI; oraş BARAOLT"Cetatea Tiborc"
39CV-I-m-A-13041.01Aşezaresat aparţinător BIBORŢENI; oraş BARAOLT"Cetatea Tiborc"Latene
40CV-I-m-A-13041.02Aşezaresat aparţinător BIBORŢENI; oraş BARAOLT"Cetatea Tiborc"Epoca bronzului
41CV-I-m-A-13041.03Fortificaţiesat aparţinător BIBORŢENI; oraş BARAOLT"Cetatea Tiborc"sec. XII - XIII, Epocamedievală
42CV-I-s-B-13042Situl arheologic de laBiborţenisat aparţinător BIBORŢENI; oraş BARAOLTLa 3 km de Baraolt, pe malul stâng alpârâului DongoPaleolitic-Musterian
43CV-I-s-A-13044Situl arheologic de la Bixadsat BIXAD; comuna BIXAD"Cetatea - Vápa" la 2,5 km sud-vest deBixad, pe malul drept al Oltului
44CV-I-m-A-13044.01Fortificaţiesat BIXAD; comuna BIXAD"Cetatea - Vápa" la 2,5 km sud-vest deBixad, pe malul drept al Oltuluisec. XIII - XIV, Epoca medievală
45CV-I-m-A-13044.02Aşezaresat BIXAD; comuna BIXAD"Cetatea - Vápa" la 2,5 km sud-vest deBixad, pe malul drept al OltuluiLatene, Cultura geto -dacică
46CV-I-m-A-13044.03Aşezaresat BIXAD; comuna BIXAD"Cetatea - Vápa" la 2,5 km sud-vest de Bixad, pe malul drept al OltuluiEneolitic, Cultura Cucuteni - Ariuşd
47CV-I-m-A-13044.04Aşezaresat BIXAD; comuna BIXAD"Cetatea - Vápa" la 2,5 km sud-vest deBixad, pe malul drept al OltuluiEpoca bronzului, Cultura Wietenberg
48CV-I-s-B-13045Fortificaţia medievală de la Bixad, punct "Cetatea Şoimilor"sat BIXAD; comuna BIXADCetatea "Şoimilor", pe dealul Piatra Şoimilor, la confluenţa Oltului cu pârâul Caluluisec. XIV - XV, Epocamedievală
49CV-I-s-A-13046Situl arheologic de la Bodoc, punct vârful "Kincsásteto"sat BODOC; comuna BODOCVârful cu Comoară (Kincsásteto), peMuntele Bodoc (1053 m), la 7 km nord
50CV-I-m-A-13046.01Fortificaţia cu incintă"Kincsásteto"sat BODOC; comuna BODOCVârful cu Comoară (Kincsásteto), peMuntele Bodoc (1053 m), la 7 km nordsec. XIII - XIV, Epocamedievală
51CV-I-m-A-13046.02Aşezaresat BODOC; comuna BODOCVârful cu Comoară (Kincsásteto), peMuntele Bodoc (1053 m), la 7 km nordHallstatt
52CV-I-s-A-13047Castrul militar şi aşezarea romană de la Boroşneu Maresat BOROŞNEU MARE;comuna BOROŞNEUMAREÎn curtea conacului Kökösi, în partea de NV a satuluiEpoca romană
53CV-I-m-A-13047.01Aşezaresat BOROŞNEU MARE;comuna BOROŞNEUMAREÎn curtea conacului Kökösi, în partea de NV a satuluisec. II - III p. Chr., Epocaromană
54CV-I-m-A-13047.02Castru militarsat BOROŞNEU MARE;comuna BOROŞNEUMAREÎn curtea conacului Kökösi, în partea de NV a satuluisec. II - III p. Chr., Epocaromană
55CV-I-s-A-13048Situl arheologic de laBoroşneu Micsat BOROŞNEU MIC;comuna BOROŞNEUMARECetatea Viezurei (Borzvára), pe un vârfde deal la marginea satului.
56CV-I-m-A-13048.01Fortificaţie "Borzvára" (Cetatea Viezurei)sat BOROŞNEU MIC;comuna BOROŞNEUMARECetatea Viezurei (Borzvára), pe un vârfde deal la marginea satului.Epoca medievală
57CV-I-m-A-13048.02Fortificaţiesat BOROŞNEU MIC;comuna BOROŞNEUMARECetatea Viezurei (Borzvára), pe un vârfde deal la marginea satului.Latene, Cultura geto -dacică
58CV-I-m-A-13048.03Aşezaresat BOROŞNEU MIC;comuna BOROŞNEUMARECetatea Viezurei (Borzvára), pe un vârfde deal la marginea satului.Eneolitic, Cultura Cucuteni - Ariuşd
59CV-I-m-A-13048.04Aşezaresat BOROŞNEU MIC;comuna BOROŞNEUMARECetatea Viezurei (Borzvára), pe un vârfde deal la marginea satului.Epoca bronzului,Cultura Schneckenberg
60CV-I-s-B-13049Aşezarea romană de la Brateşsat BRATEŞ; comuna BRATEŞÎn vatra satuluisec. II - III p. Chr., Epocaromană
61CV-I-s-A-13050Situl arheologic de laBreţcu, punct "Cetatea Veneturné"sat BREŢCU; comuna BREŢCUCetatea "Veneturné", la vărsarea pârâului Breţcu în Râul Negru
62CV-I-m-A-13050.01Aşezarea civilăsat BREŢCU; comuna BREŢCUCetatea "Veneturné", la vărsarea pârâului Breţcu în Râul Negrusec. II - III p. Chr., Epocaromană
63CV-I-m-A-13050.02Castrul roman Angustiasat BREŢCU; comuna BREŢCUCetatea "Veneturné", la vărsarea pârâului Breţcu în Râul Negrusec. II - III p. Chr., Epocaromană
64CV-I-s-A-13051Termele romane de laBreţcusat BREŢCU; comuna BREŢCULa 200 m de Cetatea Veneturnésec. II - III p. Chr., Epocaromană
65CV-I-s-A-13052Canabele castrului romanAngustiasat BREŢCU; comuna BREŢCUÎntre sat şi Cetatea Lupului("Farkasvár")sec. II - III p. Chr., Epocaromană
66CV-I-s-A-13053Situl arheologic de la Cernat, punct "Aranydomb"sat CERNAT; comunaCERNATDealul de Aur (Aranydomb)
67CV-I-m-A-13053.01Aşezaresat CERNAT; comunaCERNATDealul de Aur (Aranydomb)sec. V - VI, Epocamigraţiilor
68CV-I-m-A-13053.02Aşezaresat CERNAT; comunaCERNATDealul de Aur (Aranydomb)Latene, Cultura geto -dacică
69CV-I-m-A-13053.03Aşezaresat CERNAT; comunaCERNATDealul de Aur (Aranydomb)Epoca bronzului
70CV-I-m-A-13053.04Aşezaresat CERNAT; comunaCERNATDealul de Aur (Aranydomb)Neolitic timpuriu,Cultura Starcevo - Criş
71CV-I-s-B-13054Aşezaresat CERNAT; comunaCERNAT"Bélamezeje"( "Câmpul lui Béla")Latene, Cultura geto -dacică
72CV-I-s-A-13055Ruinele bisericii romanicesat CERNAT; comunaCERNAT"Grădina Sfântă" (Szentkert)sec. XIII, Epocamedievală timpurie
73CV-I-s-A-13056Situl arheologic de la Cernat, punct "Vârful Ascuţit"sat CERNAT; comunaCERNAT"Vârful Ascuţit" (Hegyesteto), la NVintravilanului, la cca. 2 km de sat
74CV-I-m-A-13056.01Fortificaţiesat CERNAT; comunaCERNAT"Vârful Ascuţit" (Hegyesteto), la NVintravilanului, la cca. 2 km de satHallstatt
75CV-I-m-A-13056.02Aşezare fortificatăsat CERNAT; comunaCERNAT"Vârful Ascuţit" (Hegyesteto), la NVintravilanului, la cca. 2 km de satLatene, Cultura geto -dacică
76CV-I-m-A-13056.03Aşezaresat CERNAT; comunaCERNAT"Vârful Ascuţit" (Hegyesteto), la NVintravilanului, la cca. 2 km de satEneolitic, Cultura Cucuteni - Ariuşd
77CV-I-s-A-13057Castellum de la Comolăusat COMOLĂU; comunaRECI"Cetatea" (Vár), la NV lângă DN Braşov - Bacău, pe malul drept al râului Negru ( Fekete Ügy)sec. II - III p. Chr., Epocaromană
78CV-I-s-A-13058Situl arheologic de la Covasna, "Cetatea Zânelor"oraş COVASNA"Valea Zânelor", la 6 km de Covasna, pe dealul Florilor (930 m)
79CV-I-m-A-13058.01Fortificaţieoraş COVASNA"Valea Zânelor", la 6 km de Covasna, pe dealul Florilor (930 m)sec. I a. Chr. - I p. Chr., Latene, Cultura geto - dacică
80CV-I-m-A-13058.02Aşezareoraş COVASNA"Valea Zânelor", la 6 km de Covasna, pe dealul Florilor (930 m)Hallstatt
81CV-I-m-A-13058.03Aşezareoraş COVASNA"Valea Zânelor", la 6 km de Covasna, pe dealul Florilor (930 m)Epoca bronzului
82CV-I-s-B-13059Situl arheologic de laDoboşenisat DOBOŞENI; comuna BRĂDUŢDealul "Borvízoldal", la extremitatea vestică a satului
83CV-I-m-B-13059.01Aşezaresat DOBOŞENI; comuna BRĂDUŢDealul "Borvízoldal", la extremitatea vestică a satuluiLatene, Cultura geto -dacică
84CV-I-m-B-13059.02Aşezaresat DOBOŞENI; comuna BRĂDUŢDealul "Borvízoldal", la extremitatea vestică a satuluiEneolitic, Cultura Cucuteni - Ariuşd
85CV-I-s-B-13067Situl arheologic de la Moacşasat ERESTEGHIN;comuna MOACŞA"Lencséskút" (Fântâna cu linte), cătunulEresteghin, la SV de sat
86CV-I-m-B-13067.01Ruine bisericăsat ERESTEGHIN;comuna MOACŞA"Lencséskút" (Fântâna cu linte), cătunulEresteghin, la SV de satsec. XIII - XIV, Epocamedievală timpurie
87CV-I-m-B-13067.02Aşezaresat ERESTEGHIN;comuna MOACŞA"Lencséskút" (Fântâna cu linte), cătunulEresteghin, la SV de satNeolitic, Cultura Boian
88CV-I-s-B-13068Aşezaresat ERESTEGHIN;comuna MOACŞACătunul Eresteghin, "la Valea de Dinainte", pe terasa dreaptă a BeşeneuluiLatene, Cultura geto -dacică
89CV-I-s-B-13060Aşezarea Latene de laIlienisat ILIENI; comunaILIENI"Kerekesvas", la V de satLatene, Cultura geto -dacică
90CV-I-s-A-13061Cetatea Almaşuluisat LEMNIA; comunaLEMNIALa 8 km nord de sat, pe malul pârâului Lemnia Maresec. XIV - XV, Epocamedievală
91CV-I-s-A-13062Situl arheologic de la Letsat LET; comuna BOROŞNEU MARE"Várhegy" (Dealul cetăţii), (574,8 m), la1 km S de sat
92CV-I-m-A-13062.01Fortificaţiesat LET; comuna BOROŞNEU MARE"Várhegy" (Dealul cetăţii), (574,8 m), la1 km S de satsec. XIV, Epocamedievală
93CV-I-m-A-13062.02Aşezaresat LET; comuna BOROŞNEU MARE"Várhegy" (Dealul cetăţii), (574,8 m), la1 km S de satLatene, Cultura geto -dacică
94CV-I-m-A-13062.03Aşezaresat LET; comuna BOROŞNEU MARE"Várhegy" (Dealul cetăţii), (574,8 m), la1 km S de satHallstatt
95CV-I-m-A-13062.04Aşezaresat LET; comuna BOROŞNEU MARE"Várhegy" (Dealul cetăţii), (574,8 m), la1 km S de satEpoca bronzului
96CV-I-m-A-13062.05Aşezaresat LET; comuna BOROŞNEU MARE"Várhegy" (Dealul cetăţii), (574,8 m), la1 km S de satNeolitic
97CV-I-m-A-13062.06Aşezaresat LET; comuna BOROŞNEU MARE"Várhegy" (Dealul cetăţii), (574,8 m), la1 km S de satsec. II - III p. Chr, Epocaromană
99CV-I-s-A-13063Cetatea Ciuchian (Csuklyán)sat LUTOASA; comunaMERENIPe malul drept al pârâului Lemnia Mică,VarpatakaEpoca bronzului, Cultura Wietenberg
100CV-I-s-A-13064Situl arheologic de laMalnaşsat MALNAŞ; comuna MALNAŞLa capătul sudic al satuluisec. XII - XIII, Epocamedievală timpurie
101CV-I-s-A-13065Situl arheologic de la Malnaş-Băisat MALNAŞ-BĂI;comuna MALNAŞ"Füvenyestető" (Dealul Nisipos), la cca. 800 m V de centrul localităţiiEneolitic, Cultura Cucuteni - Ariuşd
102CV-I-s-B-13066Aşezarea romană de la Măgheruşsat MĂGHERUŞ;comuna OZUN"Verestorony"sec. II - III p. Chr., Epocaromană
103CV-I-s-B-13069Aşezaresat MOACŞA; comuna MOACŞA"Veresmart"sec. II - III p. Chr., Epocaromană
104CV-I-s-B-13070Situl arheologic de la Oituzsat OITUZ; comuna BREŢCULa extremitatea nordică a intravillanului, pe malul stâng al Oituzuluisec. I a. Chr. - I p. Chr., Latene, Cultura geto - dacică
105CV-I-s-A-13071Situl "Cetatea Rákoczy"sat OITUZ; comuna BREŢCUÎn gura pasului Oituz, pe vârfulMuntelui Rakottyássec. XV - XX
106CV-I-m-A-13071.01Cetatea Rákoczysat OITUZ; comuna BREŢCUÎn gura pasului Oituz, pe vârfulMuntelui Rakottyássec. XV - XVIII, Epocamedievală
107CV-I-m-A-13071.02Fortificaţiesat OITUZ; comuna BREŢCUÎn gura pasului Oituz, pe vârfulMuntelui Rakottyássec. XIX - XX
108CV-I-s-A-13072Situl arheologic de la Olteni, punct "Leánykavár"sat OLTENI; comuna BODOCCetatea Fetei (Leánykavár) la NE de sat, pe malul stâng al Oltului
109CV-I-m-A-13072.01Aşezare fortificatăsat OLTENI; comuna BODOCCetatea Fetei (Leánykavár) la NE de sat, pe malul stâng al OltuluiLatene
110CV-I-m-A-13072.02Aşezaresat OLTENI; comuna BODOCCetatea Fetei (Leánykavár) la NE de sat, pe malul stâng al OltuluiNeolitic
111CV-I-s-A-13073Situl arheologic de la Oltenisat OLTENI; comuna BODOCÎn grădina castelului Miko, la N de sat,pe malul drept al Oltuluisec. II - III p. Chr., Epocaromană
112CV-I-s-B-13074Aşezarea romană de laPoiansat POIAN; comunaPOIANVatra satuluisec. II - III p. Chr., Epocaromană
113CV-I-s-A-13075Situl arheologic de laPoian, punct "Kőhát"sat POIAN; comunaPOIAN"Kőhát" (Panta de Piatră), la extremitatea de nord a satului
114CV-I-m-A-13075.01Aşezaresat POIAN; comunaPOIAN"Kőhát" (Panta de Piatră), la extremitatea de nord a satuluisec. IX - X, Epocamedievală timpurie
115CV-I-m-A-13075.02Aşezaresat POIAN; comunaPOIAN"Kőhát" (Panta de Piatră), la extremitatea de nord a satuluisec. VI, Epocamigraţiilor
116CV-I-m-A-13075.03Aşezaresat POIAN; comunaPOIAN"Kőhát" (Panta de Piatră), la extremitatea de nord a satuluiLatene, Cultura geto -dacică
117CV-I-m-A-13075.04Aşezaresat POIAN; comunaPOIAN"Kőhát" (Panta de Piatră), la extremitatea de nord a satuluiEpoca bronzului târziu,Cultura Noua
118CV-I-s-A-13076Cetatea Rika de la Racoşulde Sussat aparţinător RACOŞUL DE SUS; oraş BARAOLTDealul "Hegyes"sec. XII, Epoca medievală timpurie
119CV-I-s-A-13077Situl arheologic de la Reci, punct "Telek"sat RECI; comuna RECI"Telek", pe malul drept al Râului Negru,la 400 m est de biserica reformată
120CV-I-m-A-13077.01Locuire şi mormintesat RECI; comuna RECI"Telek", pe malul drept al Râului Negru,la 400 m est de biserica reformatăsec. IX - X, Epocamedievală timpurie
121CV-I-m-A-13077.02Aşezaresat RECI; comuna RECI"Telek", pe malul drept al Râului Negru,la 400 m est de biserica reformatăsec. II - III p. Chr., Epocaromană
122CV-I-m-A-13077.03Aşezaresat RECI; comuna RECI"Telek", pe malul drept al Râului Negru,la 400 m est de biserica reformatăLatene, Cultura Cucuteni - Ariuşd
123CV-I-m-A-13077.04Aşezaresat RECI; comuna RECI"Telek", pe malul drept al Râului Negru, la 400 m est de biserica reformatăNeolitic
124CV-I-s-B-13078Aşezaresat SÂNZIENI; comunaSÂNZIENIVatra satuluisec. II - III p. Chr., Epocaromană
125CV-I-s-B-13080Situl arheologic de la Târgu Secuiescmunicipiul TÂRGU SECUIESCCentrul oraşului
126CV-I-m-B-13080.01Apeductmunicipiul TÂRGU SECUIESCCentrul oraşuluisec. II - III p. Chr., Epoca daco-romană
127CV-I-m-B-13080.02Necropolămunicipiul TÂRGU SECUIESCCentrul oraşuluisec. II - III p. Chr., Epocaromană
128CV-I-s-A-13081Situl arheologic de la Turiasat TURIA; comunaTURIA"Cetatea Turia" (Torjávara), la 5 km nord -vest de extremitatea nordică a satului Turia
129CV-I-m-A-13081.01Aşezare fortificatăsat TURIA; comunaTURIA"Cetatea Turia" (Torjávara), la 5 km nord -vest de extremitatea nordică a satului TuriaHallstatt
130CV-I-m-A-13081.02Aşezare fortificatăsat TURIA; comunaTURIA"Cetatea Turia" (Torjávara), la 5 km nord -vest de extremitatea nordică a satului TuriaEpoca bronzului, Cultura Wietenberg
131CV-I-s-B-13082Situl arheologic de laValea Crişului, punct"Nyírtető"sat VALEA CRIŞULUI;comuna VALEACRIŞULUIDealul "Nyírtető"
132CV-I-m-B-13082.01Fortificaţiesat VALEA CRIŞULUI;comuna VALEACRIŞULUIDealul "Nyírtető"sec. XII - XIII, Epocamedievală timpurie
133CV-I-m-B-13082.02Aşezare fortificatăsat VALEA CRIŞULUI;comuna VALEACRIŞULUIDealul "Nyírtető"Latene
134CV-I-m-B-13082.03Aşezare fortificatăsat VALEA CRIŞULUI;comuna VALEACRIŞULUIDealul "Nyírtető"Epoca bronzului
135CV-I-s-A-13083Situl arheologic de laValea Seacăsat VALEA SEACĂ;comuna SÂNZIENI"Váréle" ("Muchia Cetăţii"), pe un platou la 17 km NV de satul Caşinul Mic
136CV-I-m-A-13083.01Fortificaţie dacică cu ziduri de incintăsat VALEA SEACĂ;comuna SÂNZIENI"Váréle" ("Muchia Cetăţii"), pe un platou la 17 km NV de satul Caşinul MicLatene, Cultura geto -dacică
137CV-I-m-A-13083.02Aşezaresat VALEA SEACĂ;comuna SÂNZIENI"Váréle" ("Muchia Cetăţii"), pe un platou la 17 km NV de satul Caşinul MicEpoca bronzului, Cultura Wietenberg
138CV-I-s-B-13084Situl arheologic de Zăbalasat ZĂBALA; comuna ZĂBALA"Movila Tătarului", la NV de sat, pe latura dreaptă a drumului care duce la Tamaşfalău
139CV-I-m-B-13084.01Necropolă plană de inhumaţiesat ZĂBALA; comuna ZĂBALA"Movila Tătarului", la NV de sat, pe latura dreaptă a drumului care duce la Tamaşfalăusec. XI - XII, Epocamedievală timpurie
140CV-I-m-B-13084.02Aşezaresat ZĂBALA; comuna ZĂBALA"Movila Tătarului", la NV de sat, pe latura dreaptă a drumului care duce la TamaşfalăuEpoca bronzului târziu,Cultura Noua
141CV-I-s-A-13085Aşezarea de la Zoltansat ZOLTAN; comuna GHIDFALĂUÎn extremitatea nordică a intravilanuluiEpoca bronzului
142CV-II-a-B-13086Ansamblul urban "Zona Centrală"municipiul SFÂNTU GHEORGHEN - Str. Bisericii; E - str.Ciucului şi Oltului; S - str. Grof Miko Imre şi str. Spitalului; V - str. Kossuth Lajos şi str. Gabor Aron.
143CV-II-a-B-13087Centrul istoric al municipiului Sfântu Gheoghemunicipiul SFÂNTU GHEORGHENE - Str. Voican; E - str. Erege şi str. Şoimului; S - str. Varadi Josef; V - str. Cânepii şi str. Irinyi Janos; N - str.Borviz.
144CV-II-a-B-13088Ansamblul urban"Cartierul Simeria Veche"municipiul SFÂNTU GHEORGHEN - Str. Pădurii şi Dozsa György; E - str.Budai Nagy Antal; S - str. József Attila; V- str. Cişmelei.
145CV-II-m-B-21104Primăria Sfântu Gheorghe, corp Amunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. 1 Decembrie 1918 2
146CV-II-m-B-13089Fostul Hotel "Hungaria", azi sediul Oficiului Judeţean de Poştămunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. 1 Decembrie 1918 181907
147CV-II-m-B-20982Casa Horváthmunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Arcuşului 251929
148CV-II-m-B-13114Fosta şcoală confesională ortodoxămunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Aschermann Vendrei Ferenc 21872
149CV-II-a-A-13090Cetatea Sfântu Gheorghemunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Cetăţii 1sec. XV - XIX
150CV-II-m-A-13090.01Biserica reformatămunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Cetăţii 1sec. XIV, transf. 1547, 1803
151CV-II-m-A-13090.02Capelă funerarămunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Cetăţii 11968
152CV-II-m-A-13090.03Fosta şcoală germană, azi sală confesională a bisericii reformatemunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Cetăţii 11786
153CV-II-m-A-13090.04Zid de incintă cu turn- clopotniţămunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Cetăţii 1sec. XVI (zid), 1761,transf. 1829 (turn)
154CV-II-m-B-13091Casa Nagy Györgymunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Ciucului 61910
155CV-II-m-A-13092Casa Gyulaimunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Ciucului 28înc. sec. XX
156CV-II-m-B-13093Conacul Sereséjmunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Dózsa György 501794
157CV-II-m-A-13094Fostul Sediu al Scaunelor, azi Biblioteca Judeţeană Covasnamunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Gábor Áron 141832, transf. 1897,1902
158CV-II-m-B-13095Fostul Gimnaziu Reformat de Fete, azi Grupul Şcolar "Kós Károly "municipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Gábor Áron 18-201926 - 1927
159CV-II-m-B-13096Colegiul Székely Mikó, în corpul din curte a funcţionat tipografia Jókaimunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Gróf Mikó Imre 11870 - 1892
160CV-II-m-A-13097Casa Keresztesmunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Gróf Mikó Imre 91913
161CV-II-m-B-13098Casa Benemunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Gróf Mikó Imre 11înc. sec. XX
162CV-II-m-B-13100Conacul Nagy-Bogátsmunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. József Attila 12sf. sec. XIX
163CV-II-m-B-13101Conacul Bora Bededek, azi locuinţămunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. József Attila 30-32sec. XVIII - XIX
164CV-II-m-A-13102Casa Csulakmunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Konsza Samu 111924
165CV-II-m-A-13103Fosta şcoală elementară reformată, azi clubul elevilormunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Körösi Csoma Sándor 191930
166CV-II-a-A-13104Ansamblul Muzeului Naţional Secuiescmunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 101911 - 1913
167CV-II-m-A-13104.01Clădirea muzeuluimunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 101911 - 1913
168CV-II-m-A-13104.02Locuinţă custode, azi biroul directoruluimunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 101911 - 1913
169CV-II-m-A-13104.03Locuinţă custodemunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 101911 - 1913
170CV-II-m-A-13104.04Parculmunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 101911 - 1913
171CV-II-m-B-13106Corpul vechi al Fabricii de ţesături, azi corp al fabricii de textilemunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 191879 - 1907
172CV-II-m-B-20988Fosta locuinţă directorială a Fabricii de Textile Sfântu Gheorghemunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 19A1911
173CV-II-a-A-13107Ansamblul "Fabrica deTutun"municipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 21-251902 - 1910
174CV-II-m-A-13107.01Corpul principal(producţie)municipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 21-251902 - 1910
175CV-II-m-A-13107.02Turn de apămunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 21-251902 - 1910
176CV-II-m-A-13107.03Depozit piese de schimbmunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 21-251902 - 1910
177CV-II-m-A-13107.04Centrală termicămunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 21-251902 - 1910
178CV-II-m-A-13107.05Depozit de tutunmunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 21-251902 - 1910
179CV-II-m-A-13107.06Corp administrativ şi laboratoaremunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 21-251902 - 1910
180CV-II-m-A-13107.07Birourimunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 21-251902 - 1910
181CV-II-m-A-13107.08Locuinţă de serviciu, azi birouri evidenţa populaţiei şi secţia paşapoartemunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 21-251902 - 1910
182CV-II-m-A-13107.09Împrejmuiremunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 21-251902 - 1910
183CV-II-m-B-13105Fosta Şcoală Normală de Fete, azi Colegiul Naţional "Mihai Viteazul"municipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 221906 - 1908
184CV-II-m-B-13108Fosta şcoală elementarăde statmunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kossuth Lajos 151906
185CV-II-m-B-13110Clădirea Bazarului, azi spaţii comerciale (parter) şi galerie de artă (etaj)municipiul SFÂNTU GHEORGHEPiaţa Libertăţii 2-41867 - 1869
186CV-II-m-A-13109Casa cu arcade (Lábasház)municipiul SFÂNTU GHEORGHEPiaţa Libertăţii 71820 - 1821
187CV-II-m-B-13111Palatul Beör, azi birouri,sediu ASIMCOVmunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Martinovics Ignác 2înc. sec. XX
188CV-II-m-B-21105Fostul Abator comunalmunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Mikes Kelemen 36
189CV-II-m-B-13112Casa Pünkösdimunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Oltului 7-91839
190CV-II-m-B-13113Fostul Orfelinat de Băieţi, azi Spitalul Judeţean Covasnamunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Stadionului 11893
191CV-II-m-B-13099Biserica "Sf. Gheorghe"municipiul SFÂNTU GHEORGHEPiaţa Şaguna Andrei 11810 (turn), 1872(biserica )
192CV-II-m-B-13115Biserica "Sf. Gheorghe"sat AITA MARE;comuna AITA MARE325A1866
193CV-II-a-B-13116Ansamblul conacului Dónáthsat AITA MARE;comuna AITA MARE356sf. sec. XIX
194CV-II-m-B-13116.01Conacul Dónáthsat AITA MARE;comuna AITA MARE356sf. sec. XIX
195CV-II-m-B-13116.02Grânarsat AITA MARE;comuna AITA MARE356sf. sec. XIX
196CV-II-m-B-13116.03Poartăsat AITA MARE;comuna AITA MARE356sf. sec. XIX
197CV-II-a-A-13117Ansamblul bisericiiunitarienesat AITA MARE;comuna AITA MAREStr. Bisericii 351sec. XIV - XIX
198CV-II-m-A-13117.01Biserica unitarianăsat AITA MARE;comuna AITA MAREStr. Bisericii 351sec. XIV, transf. sec. XV- XVI, sec. XIX
199CV-II-m-A-13117.02Incinta fortificatăsat AITA MARE;comuna AITA MAREStr. Bisericii 351sec. XVI - XVII
200CV-II-m-B-21020Clădire primăriesat AITA MARE;comuna AITA MAREStr. Principală 2061904 - 1908
201CV-II-a-B-13118Ansamblul bisericiireformatesat AITA MEDIE;comuna AITA MARE107sec. XVI - XVIII
202CV-II-m-B-13118.01Biserica reformatăsat AITA MEDIE;comuna AITA MARE107sec. XVI, transf. 1777, 1795, 1882.
203CV-II-m-B-13118.02Zid de incintă cu turn- clopotniţăsat AITA MEDIE;comuna AITA MARE1071794
204CV-II-m-B-13119Biserica reformatăsat AITA SEACĂ;comuna BĂŢANI1901790, ref. şi turn 1804
205CV-II-m-B-13120Casa Barabássat ALBIŞ; comunaCERNAT171830, transf. sf. sec. XX
206CV-II-a-A-13121Ansamblul bisericiireformatesat ALBIŞ; comunaCERNAT158sec. XIII - XIX
207CV-II-m-A-13121.01Biserica reformatăsat ALBIŞ; comunaCERNAT158sec. XIII - XV, transf. sec. XVI - XIX
208CV-II-m-A-13121.02Zid de incintă, cu turn- clopotniţăsat ALBIŞ; comunaCERNAT158sec. XV - XVI, turn ref. 1637, transf. sec. XIX
209CV-II-m-B-13122Poartă secuiascăsat ALUNGENI; comunaTURIA211841
210CV-II-a-B-13123Gospodărie ţărăneascăsat ALUNGENI; comunaTURIA159
211CV-II-m-B-13123.01Casă de lemnsat ALUNGENI; comunaTURIA1591707
212CV-II-m-B-13123.02Grânarsat ALUNGENI; comunaTURIA159sec. XVIII
213CV-II-m-B-13123.03Poartă secuiascăsat ALUNGENI; comunaTURIA1591877
214CV-II-m-B-13124Poartă secuiascăsat ALUNGENI; comunaTURIA2331833
215CV-II-m-A-13125Biserica reformatăsat ARACI; comunaVÂLCELE72sec. XIV, modif. 1659 - 1665, turn 1894
216CV-II-m-B-13126Conacul Domokossat ARACI; comunaVÂLCELE731880
217CV-II-a-A-13127Ansamblul bisericiiunitariene fortificatesat ARCUŞ; comuna ARCUŞ238sec. XVI - XIX
218CV-II-m-A-13127.01Biserica unitarianăsat ARCUŞ; comuna ARCUŞ2381568, ref., ext. 1830 -1831
219CV-II-m-A-13127.02Incintă fortificatăsat ARCUŞ; comuna ARCUŞ2381639 - 1640, 1842 -1844 (turnul porţii)
220CV-II-a-A-13128Ansamblul castelului Szentkeresztysat ARCUŞ; comuna ARCUŞ493sec. XIX
221CV-II-m-A-13128.01Castelul Szentkeresztysat ARCUŞ; comuna ARCUŞ493cca. 1860
222CV-II-m-A-13128.02Capelăsat ARCUŞ; comuna ARCUŞ493sec. XIX
223CV-II-m-A-13128.03Parc dendrologicsat ARCUŞ; comuna ARCUŞ493sec. XIX
224CV-II-m-B-13129Biserica reformatăsat ARIUŞD; comunaVÂLCELE142cca. 1700
225CV-II-m-B-13130Capela romano-catolică "Sf. Maria Mică"oraş BARAOLTStr. Kisboldogasszony 18, Pe dealul aflat în partea vestică a localităţii1755
226CV-II-a-A-13132Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Adalbert"oraş BARAOLTStr. Kossuth Lajos 146sec. XVI - XIX
227CV-II-m-A-13132.01Biserica romano-catolică " Sf. Adalbert"oraş BARAOLTStr. Kossuth Lajos 1461564, ref. 1691, 1760,1821
228CV-II-m-A-13132.02Zid de incintă, cu turn- clopotniţăoraş BARAOLTStr. Kossuth Lajos 146zid incintă sec. XVIII, turn-clopotniţă 1680,ref. 1817
229CV-II-m-B-20287Biserica catolicăsat BĂŢANII MARI;comuna BĂŢANI
230CV-II-m-B-20288Şurăsat BĂŢANII MARI;comuna BĂŢANI91sec. XIX
231CV-II-m-B-13133Casă cu arcadesat BĂŢANII MARI;comuna BĂŢANI116sec. XIX
232CV-II-m-A-13134Biserica reformatăsat BĂŢANII MARI;comuna BĂŢANI126sec. XV, transf. 1679, 1798-1801
233CV-II-a-B-13135Gospodărie ţărăneascăsat BĂŢANII MARI;comuna BĂŢANI345sec. XIX
234CV-II-m-B-13135.01Casă de lemnsat BĂŢANII MARI;comuna BĂŢANI3451850
235CV-II-m-B-13135.02Gard de zidsat BĂŢANII MARI;comuna BĂŢANI345sec. XIX
236CV-II-m-A-13136Conacul Mari (Casa scriitorului Benedek Elek)sat BĂŢANII MICI;comuna BĂŢANI811906
237CV-II-m-B-13137Biserica romano-catolică "Sf. Bartolomeu"sat BELANI; comunaPOIAN3sec. XV, ref. 1758, modif. sec. XIX, sec. XX
238CV-II-m-A-13138Biserica "Adormirea MaiciiDomnului"sat BELIN; comunaBELIN4681776
239CV-II-m-B-13139Casăsat BELIN; comunaBELIN524sec. XIX
240CV-II-a-A-13140Ansamblul bisericiiunitarienesat BELIN; comunaBELIN609sec. XVI - XIX
241CV-II-m-A-13140.01Biserica unitarianăsat BELIN; comunaBELIN6091893 - 1895
242CV-II-m-A-13140.02Incintă fortificatăsat BELIN; comunaBELIN609sec. XVI - XVII
243CV-II-m-B-13141Biserica reformatăsat BELIN; comunaBELIN6121770 (biserica), 1911(turn)
244CV-II-m-B-13142Casăsat BELIN; comunaBELINStr. Tökés 537sec. XVIII
245CV-II-m-B-13143Casăsat BELIN; comunaBELINStr. Tökés 5791868
246CV-II-m-B-13144Casăsat BELIN; comunaBELINStr. Tökés 5801885
247CV-II-m-B-13131Casăsat aparţinător BIBORŢENI; oraş BARAOLT164sec. XIX, transf. sf. sec. XX
248CV-II-m-A-13145Biserica reformatăsat aparţinător BIBORŢENI; oraş BARAOLT171sec. XIII - XIV, transf. sec. XVI, 1761, 1897
249CV-II-a-A-13146Gospodăria Simon Istvánsat BICFALĂU; comunaOZUN40sf. sec. XVIII
250CV-II-m-A-13146.01Casăsat BICFALĂU; comunaOZUN401793
251CV-II-m-A-13146.02Poartăsat BICFALĂU; comunaOZUN401797
252CV-II-m-A-13147Conacul Dénessat BICFALĂU; comunaOZUN1561836
253CV-II-a-A-13148Ansamblul bisericiireformatesat BICFALĂU; comunaOZUN176sec. XV - XX
254CV-II-m-A-13148.01Biserica reformatăsat BICFALĂU; comunaOZUN176sec. XV, ref. 1863, turn ref. sec. XX
255CV-II-m-A-13148.02Zid de incintăsat BICFALĂU; comunaOZUN176sec. XV
256CV-II-m-A-13149Biserica "Sf. Gheorghe"sat BIXAD; comuna BIXAD3031712, ref. 1835
257CV-II-a-A-13150Ansamblul bisericiireformatesat BODOC; comuna BODOC211sec. XV - XIX
258CV-II-m-A-13150.01Biserica reformatăsat BODOC; comuna BODOC211sec. XV, transf. 1651, sec. XVIII - XIX
259CV-II-m-A-13150.02Zid de incintă cu turn- clopotniţăsat BODOC; comuna BODOC211sec. XVIII
260CV-II-m-B-13151Poartă de lemn (poartă secuiască)sat BODOC; comuna BODOC2171934
261CV-II-m-B-13152Poartă secuiascăsat BODOC; comuna BODOC2181940
262CV-II-m-B-13153Biserica reformatăsat BRATEŞ; comuna BRATEŞ227sec. XVIII
263CV-II-m-B-20289Casăsat BREŢCU; comuna BREŢCU3241824, sec. XIX
264CV-II-m-B-13154Casă şi poartăsat BREŢCU; comuna BREŢCU504mijl. sec. XIX
265CV-II-m-B-13155Casăsat BREŢCU; comuna BREŢCU575sec. XIX
266CV-II-a-B-13156Gospodărie ţărăneascăsat BREŢCU; comuna BREŢCU576sec. XIX
267CV-II-m-B-13156.01Casăsat BREŢCU; comuna BREŢCU576sec. XIX
268CV-II-m-B-13156.02Şurăsat BREŢCU; comuna BREŢCU576sec. XIX
269CV-II-m-A-13157Biserica "Sf. Nicolae"sat BREŢCU; comuna BREŢCU8101783
270CV-II-a-A-13159Ansamblul bisericiireformatesat CALNIC; comuna VALEA CRIŞULUI5sec. XV - XIX
271CV-II-m-A-13159.01Biserica reformatăsat CALNIC; comunaVALEA CRIŞULUI5sec. XV, transf. sec. XVII, 1854
272CV-II-m-A-13159.02Clopotniţă de lemnsat CALNIC; comuna VALEA CRIŞULUI5sec. XVII - XVIII
273CV-II-a-A-13158Ansamblul bisericiiunitarienesat CALNIC; comuna VALEA CRIŞULUI135
274CV-II-m-A-13158.01Biserica unitarianăsat CALNIC; comuna VALEA CRIŞULUI135sec. XVII - XX
275CV-II-m-A-13158.02Clopotniţă de lemnsat CALNIC; comuna VALEA CRIŞULUI1351674, transf. sec. XX
276CV-II-a-A-13160Ansamblul bisericiireformatesat aparţinător CĂPENI; oraş BARAOLT55sec. XIV - XIX
277CV-II-m-A-13160.01Biserica reformatăsat aparţinător CĂPENI; oraş BARAOLT55sec. XIV, transf. 1767, 1794, sec. XIX
278CV-II-m-A-13160.02Zid de incintă, cu turn- clopotniţăsat aparţinător CĂPENI; oraş BARAOLT551802 (turn), 1818-1819(incintă)
279CV-II-m-A-13161Conacul Sinkovitssat CĂTĂLINA; comuna CĂTĂLINA3701649, transf. 1820
280CV-II-m-A-13163Cetatea Ikasat CERNAT; comunaCERNATPe dealul Várbércsec. XIV
281CV-II-m-B-13165Pod din piatră, cu douădeschiderisat CERNAT; comunaCERNATÎn apropierea Muzeului Etnografic1907
282CV-II-m-B-13166Conacul Farkassat CERNAT; comunaCERNAT62A1840 - 1850
283CV-II-m-B-13167Casăsat CERNAT; comunaCERNAT290sec. XIX
284CV-II-m-A-13168Conacul Damokos - Eperjesisat CERNAT; comunaCERNAT3211840
285CV-II-a-A-13169Ansamblul fostului conac Domokos Gyula, azi Muzeul etnografic în aer liber "Haszmann Pal"sat CERNAT; comunaCERNAT330sec. XVII, ref. 1831
286CV-II-m-A-13170Conacul Damokos - Csehsat CERNAT; comunaCERNAT3331838
287CV-II-m-A-13171Conacul Damokos Mihálysat CERNAT; comunaCERNAT3341844
288CV-II-m-A-13172Conacul Damokos Jánossat CERNAT; comunaCERNAT3371839
289CV-II-m-A-13173Ansamblul conacului Damokos Dénes, cu poartasat CERNAT; comunaCERNAT449Asec. XVIII - XIX
290CV-II-m-A-13173.01Conacul Damokos Dénessat CERNAT; comunaCERNAT449Asec. XVIII - XIX
291CV-II-m-A-13173.02Poartasat CERNAT; comunaCERNAT449Asec. XVIII - XIX
292CV-II-m-B-13174Conacul István Sándorsat CERNAT; comunaCERNAT4591860
293CV-II-a-A-13175Ansamblul bisericii reformatesat CERNAT; comunaCERNAT469sec. XIV - XIX
294CV-II-m-A-13175.01Biserica reformatăsat CERNAT; comunaCERNAT469sec. XIV - XVI
295CV-II-m-A-13175.02Incintă fortificată(fragmente)sat CERNAT; comunaCERNAT469sec. XVI
296CV-II-m-A-13175.03Turn-clopotniţăsat CERNAT; comunaCERNAT4691727, ref. 1835
297CV-II-m-A-13175.04Piatră funerarăsat CERNAT; comunaCERNAT4691600
298CV-II-m-B-13176Conacul Kelemen Gáborsat CERNAT; comunaCERNAT482înc. sec. XIX, transf.1859 şi sf. sec. XX
299CV-II-a-B-13177Ansamblul conaculuiMolnár Sándorsat CERNAT; comunaCERNAT662sec. XVIII
300CV-II-m-B-13177.01Conacul Molnár Sándorsat CERNAT; comunaCERNAT662sec. XVIII
301CV-II-m-B-13177.02Poartăsat CERNAT; comunaCERNAT662sec. XVIII
302CV-II-a-B-13178Ansamblul conaculuiBernaldsat CERNAT; comunaCERNAT679
303CV-II-m-B-13178.01Conacul Bernaldsat CERNAT; comunaCERNAT679sec. XVIII, transf. 1820şi sec. XX
304CV-II-m-B-13178.02Poartă de zidsat CERNAT; comunaCERNAT679sec. XVIII
305CV-II-m-B-13179Biserica "Sf. Gheorghe"sat CERNAT; comunaCERNAT7421872
306CV-II-m-B-13180Poartă secuiascăsat CERNAT; comunaCERNAT816A1942
307CV-II-m-B-13181Poartă secuiascăsat CERNAT; comunaCERNAT920sec. XIX
308CV-II-m-B-13183Moară de apă, cu turbinăsat CERNAT; comunaCERNAT978sec. XIX
309CV-II-m-B-13184Moară de apă, cu turbinăsat CERNAT; comunaCERNAT983sec. XIX
310CV-II-m-B-13162Conacul Véghsat CERNAT; comunaCERNAT1013sec. XIX, transf. sec. XX
311CV-II-a-B-13187Ansamblu rural "Case delemn"sat CHICHIŞ; comuna CHICHIŞÎn jurul bisericii unitariene, casele nr.59, 60, 63, 65, 66, 67.sec. XVIII - XIX
312CV-II-m-B-20290Casa Serester Józsefsat CHICHIŞ; comuna CHICHIŞ571806, sec. XIX
313CV-II-a-A-13188Ansamblul bisericiiunitarienesat CHICHIŞ; comuna CHICHIŞ58sec. XIII - XIX
314CV-II-m-A-13188.01Biserica unitarianăsat CHICHIŞ; comuna CHICHIŞ58sec. XIII - XVI, transf. 1716
315CV-II-m-A-13188.02Zid de incintă (fragmente),cu turn-clopotniţăsat CHICHIŞ; comuna CHICHIŞ581816
316CV-II-m-B-13189Biserica reformatăsat CHICHIŞ; comuna CHICHIŞ1231799
317CV-II-m-A-13190Biserica de lemn "Sf. Petruşi Pavel"sat CHICHIŞ; comuna CHICHIŞ1851740
318CV-II-m-B-20500Casa de lemn (casaparohială ortodoxă)sat CHICHIŞ; comuna CHICHIŞ189sec. XIX
319CV-II-m-B-13191Biserica reformatăsat aparţinător CHILIENI; municipiul SFÂNTU GHEORGHE101728
320CV-II-m-B-13192Conacul Székely-Pótsasat aparţinător CHILIENI; municipiul SFÂNTU GHEORGHE62înc. sec. XVIII, transf. sec. XIX şi sec. XX
321CV-II-m-A-13193Biserica unitarianăsat aparţinător CHILIENI; municipiul SFÂNTU GHEORGHE76sec. XIII, modif. 1497, 1799, turn 1820
322CV-II-m-B-13194Cazino, azi primărie, grădiniţă, casă de culturăsat COMANDĂU;comuna COMANDĂU63sec. XIX
323CV-II-a-A-13195Ansamblu tehnic - Planulînclinat de la Comandăuoraş COVASNAValea Zânelor, şi com. COMANDĂU
324CV-II-m-A-13195.01Planul înclinatoraş COVASNAValea Zânelor, şi com. COMANDĂU1886
325CV-II-m-A-13195.02Clădiri anexeoraş COVASNAşi com. COMANDĂUsf. sec. XIX
326CV-II-m-A-13195.03Cale ferată îngustăoraş COVASNAValea Zânelor, şi com. COMANDĂU1891, sf. sec. XIX - înc. sec. XX
327CV-II-a-B-13196Case de lemnoraş COVASNAStr. Ştefan cel Mare 104, 110, 155, 157,159, 161; Str. Cuza Vodă 63, 65, 67, 68, 70sec. XIX - înc. sec. XX
328CV-II-m-A-13197Şcoala veche din Voineşti, azi şcoală generalăoraş COVASNAStr. Eminescu Mihai 15mijl. sec. XIX
329CV-II-m-B-13198Biserica "Sf. Nicolae"oraş COVASNAStr. Eminescu Mihai 171793
330CV-II-m-B-13199Casa parohială a bisericii ortodoxeoraş COVASNAStr. Eminescu Mihai 19sec. XIX - XX
331CV-II-m-B-20291Clopotniţă de lemnsat DALNIC; comuna DALNICsec. XVIII
332CV-II-a-B-13200Ansamblul conacelorHadnagysat DALNIC; comuna DALNIC49-501850 - 1925
333CV-II-m-B-13200.01Conacul vechisat DALNIC; comuna DALNIC49-501869
334CV-II-m-B-13200.02Conacul nousat DALNIC; comuna DALNIC49-501920
335CV-II-m-B-13201Conacul Gálsat DALNIC; comuna DALNIC88-901844
336CV-II-a-A-13202Ansamblul bisericiireformatesat DALNIC; comuna DALNIC230sec. XIII - XIX
337CV-II-m-A-13202.01Biserica reformatăsat DALNIC; comuna DALNIC230sec. XIII, transf. 1526, sec. XIX
338CV-II-m-A-13202.02Casă parohialăsat DALNIC; comuna DALNIC230sec. XIX
339CV-II-a-B-13203Ansamblul conacului Beczásysat DALNIC; comuna DALNIC232sec. XIX
340CV-II-m-B-13203.01Conacul Beczásysat DALNIC; comuna DALNIC2321885
341CV-II-m-B-13203.02Parc dendrologicsat DALNIC; comuna DALNIC232sec. XIX
342CV-II-m-B-13204Casa Bajkasat DALNIC; comuna DALNIC238sec. XIX
343CV-II-m-B-13205Biserica "Adormirea MaiciiDomnului"sat DOBÂRLĂU;comuna DOBÂRLĂU1751795
344CV-II-m-B-13206Conacsat DOBOLII DE JOS;comuna ILIENIsec. XIX
345CV-II-m-B-13207Conacul Reznek (Czaker)sat DOBOLII DE JOS;comuna ILIENI2861790 - 1813
346CV-II-m-A-13208Conacul Hollakysat DOBOLII DE JOS;comuna ILIENI310sec. XVII - înc. sec. XIX, inscripţii pe frontoane 1718 - 1806
347CV-II-m-A-13209Biserica reformatăsat DOBOLII DE SUS;comuna BOROŞNEUMARE10sec. XV, 1667, 1773,înc. sec. XIX
348CV-II-m-B-13210Biserica ortodoxăsat DOBOŞENI; comuna BRĂDUŢ1421920, dem. 1940, ref. sf. sec. XX
349CV-II-m-A-13211Casa de lemn Szacsvai- Könczeysat ESTELNIC; comunaESTELNIC401702
350CV-II-m-B-13212Mănăstirea franciscanilorsat ESTELNIC; comunaESTELNIC1631690, transf. 1729 -1750
351CV-II-a-A-13213Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Simon şi Iuda"sat ESTELNIC; comunaESTELNIC213
352CV-II-m-A-13213.01Biserica "Sf. Simon şi Iuda"sat ESTELNIC; comunaESTELNIC213sec. XIV, transf. sec. XVI, 1635, 1819
353CV-II-m-A-13213.02Zid de incintă cu turn- clopotniţăsat ESTELNIC; comunaESTELNIC213sec. XVII
354CV-II-a-A-13214Ansamblul fostei bisericiromano-catolice (ruine)sat FILIA; comuna BRĂDUŢLa 4 km. nord de sat, punctKápolnabérc (satul Dobo), f. n.sec. XIII - XVII
355CV-II-m-A-13214.01Biserică romano-catolică(ruine)sat FILIA; comuna BRĂDUŢLa 4 km. nord de sat, punctKápolnabérc (satul Dobo), f. n.sec. XIII - XVII
356CV-II-m-A-13214.02Capelă (ruine)sat FILIA; comuna BRĂDUŢLa 4 km. nord de sat, punctKápolnabérc (satul Dobo), f. n.sec. XVI
357CV-II-a-A-13215Ansamblul conacului Ferenczy - Bodasat FILIA; comuna BRĂDUŢ84sec. XVIII - XIX
358CV-II-m-A-13215.01Conacul Ferenczy - Bodasat FILIA; comuna BRĂDUŢ841713, modif. 1826
359CV-II-m-A-13215.02Poartăsat FILIA; comuna BRĂDUŢ84sec. XIX
360CV-II-m-B-13216Topitorie de fiersat FILIA; comuna BRĂDUŢ217sec. XIX
361CV-II-m-B-20292Moarăsat GHELINŢA; comuna GHELINŢAsec. XIX
362CV-II-m-B-21055Conacul Jancsósat GHELINŢA; comuna GHELINŢA471, Cartier Ladia1727, 1848 - 1850, ext.înc. sec. XX
363CV-II-a-A-13217Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Emeric"sat GHELINŢA; comuna GHELINŢA986sec. XIII - XVIII
364CV-II-m-A-13217.01Biserica romano-catolică "Sf. Emeric"sat GHELINŢA; comuna GHELINŢA986sec. XIII, transf. şiadăugiri sec. XIV - XVI, 1628, sec. XVIII
365CV-II-m-A-13217.02Zid de incintă, cu turn- clopotniţăsat GHELINŢA; comuna GHELINŢA986sec. XVIII, ref. sec. XX (turn), sec. XVIII (incinta)
366CV-II-a-A-13218Ansamblul bisericiireformatesat GHIDFALĂU;comuna GHIDFALĂU204Asec. XV - XVIII
367CV-II-m-A-13218.01Biserica reformatăsat GHIDFALĂU;comuna GHIDFALĂU204Asec. XIII - XVII, transf. 1787
368CV-II-m-A-13218.02Zid de incintă cu turn de poartăsat GHIDFALĂU;comuna GHIDFALĂU204Asec. XV
369CV-II-m-B-13219Biserica reformatăsat HĂGHIG; comuna HĂGHIG144sec. XVI - XVII, turn 1841
370CV-II-m-B-20293Casa Bucşasat HĂGHIG; comuna HĂGHIG368sec. XVIII - XIX
371CV-II-a-B-13221Castelul Nemessat HĂGHIG; comuna HĂGHIG420sec. XVIII - XIX
372CV-II-a-B-13222Ansamblul bisericii romano-catolice "A Tuturor Sfinţilor"sat HĂTUICA; comuna CĂTĂLINA114sec. XVI - XIX
373CV-II-m-B-13222.01Biserica romano-catolică "A Tuturor Sfinţilor"sat HĂTUICA; comuna CĂTĂLINA114sec. XVI - XIX
374CV-II-m-B-13222.02Clopotniţă de lemnsat HĂTUICA; comuna CĂTĂLINA1141668
375CV-II-m-A-13223Furnalul Bodvajsat HERCULIAN;comuna BĂŢANIpe valea pârâului Bradului, la 8 km de localitate1831
376CV-II-a-A-13224Ansamblul bisericiireformatesat HERCULIAN;comuna BĂŢANI247
377CV-II-m-A-13224.01Biserica reformată, cuturn-clopotniţăsat HERCULIAN;comuna BĂŢANI247sec. XIV - XV, transf. 1776, 1792, turn 1742,1823
378CV-II-m-A-13224.02Zid de incintăsat HERCULIAN;comuna BĂŢANI247sec. XVII
379CV-II-m-A-13225Conacul Sérasat ILIENI; comunaILIENI841811
380CV-II-m-B-13226Conacul Bornemisszasat ILIENI; comunaILIENI96sec. XVIII
381CV-II-m-B-13227Casa Bakósat ILIENI; comunaILIENI4271793
382CV-II-a-A-13228Ansamblul bisericiireformatesat ILIENI; comunaILIENI438sec. XV - XVIII
383CV-II-m-A-13228.01Biserica reformatăsat ILIENI; comunaILIENI4381782 - 1786
384CV-II-m-A-13228.02Incintă interioară (fragmente), cu turn- clopotniţăsat ILIENI; comunaILIENI438sec. XV - XVI (incinta), sec. XV - XVIII (turn)
385CV-II-m-A-13228.03Incintă fortificată exterioarăsat ILIENI; comunaILIENI438înc. sec. XVII
386CV-II-m-B-13229Casa parohială reformatăsat ILIENI; comunaILIENI443sec. XIX
387CV-II-a-A-13230Ansamblul conaculuiCsereysat IMENI; comunaCATALINA58sec. XVIII
388CV-II-m-A-13230.01Conacul Csereysat IMENI; comunaCATALINA58sec. XVIII
389CV-II-m-A-13230.02Grânarsat IMENI; comunaCATALINA58sec. XVIII
390CV-II-m-B-13233Casă de lemnoraş ÎNTORSURA BUZĂULUIStr. Bisericii 171930
391CV-II-m-B-20301Casă de lemnoraş ÎNTORSURA BUZĂULUIStr. Bisericii 351885
392CV-II-m-B-20294Casă de lemnoraş ÎNTORSURA BUZĂULUIStr. Mihai Viteazul 28sec. XIX
393CV-II-m-B-20295Casă de lemnoraş ÎNTORSURA BUZĂULUIStr. Mihai Viteazul 29sec. XIX
394CV-II-m-B-20296Casă de lemnoraş ÎNTORSURA BUZĂULUIStr. Mihai Viteazul 44sec. XIX
395CV-II-m-B-20297Casă de lemnoraş ÎNTORSURA BUZĂULUIStr. Mihai Viteazul 581880
396CV-II-m-B-20298Casă de lemnoraş ÎNTORSURA BUZĂULUIStr. Mihai Viteazul 681890
397CV-II-m-B-20299Casă de lemnoraş ÎNTORSURA BUZĂULUIStr. Mihai Viteazul 871920
398CV-II-m-B-20300Casă de lemnoraş ÎNTORSURA BUZĂULUIStr. Mihai Viteazul 1181910
399CV-II-m-B-13231Casă şi moarăoraş ÎNTORSURA BUZĂULUIStr. Mihai Viteazul 1251924
400CV-II-m-B-13232Casă de lemnoraş ÎNTORSURA BUZĂULUIStr. Mihai Viteazul 2101922
401CV-II-a-A-13234Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Mihail"sat LEMNIA; comunaLEMNIAsec. XVI - XVIII
402CV-II-m-A-13234.01Biserica romano-catolică "Sf. Mihail"sat LEMNIA; comunaLEMNIA1510, transf. 1607,1776
403CV-II-m-A-13234.02Incintă fortificatăsat LEMNIA; comunaLEMNIAsec. XVI - XVII
404CV-II-m-B-20302Ruinele bisericii de lemngreco-catolicesat LEMNIA; comunaLEMNIAsec. XIX
405CV-II-m-B-13235Moară de apăsat LEMNIA; comunaLEMNIA821sec. XIX
406CV-II-a-A-13236Ansamblul bisericiireformatesat LISNĂU; comunaOZUN32sec. XV - XIX
407CV-II-m-A-13236.01Biserica reformatăsat LISNĂU; comunaOZUN32sec. XV, ref. 1622 şi1804
408CV-II-m-A-13236.02Zid de incintă, cu turn- clopotniţăsat LISNĂU; comunaOZUN321834
409CV-II-a-A-13237Ansamblul bisericiiromano-catolicesat aparţinător LUNGA; municipiul TÂRGU SECUIESCStr. Principală 351sec. XV - XIX
410CV-II-m-A-13237.01Biserica romano-catolică "Sf. Ladislau"sat aparţinător LUNGA; municipiul TÂRGU SECUIESCStr. Principală 351sec. XV, transf. sec. XVIII, 1821
411CV-II-m-A-13237.02Zid de incintăsat aparţinător LUNGA; municipiul TÂRGU SECUIESCStr. Principală 351sec. XVII
412CV-II-m-B-20303Bisericăsat MĂRCUŞ; comuna DOBÂRLĂUsec. XV
413CV-II-m-B-13238Biserica reformatăsat MĂRCUŞA; comunaCATALINA2sec. XVII
414CV-II-m-B-13239Biserica "Adormirea MaiciiDomnului"sat MĂRTĂNUŞ;comuna BREŢCU2741796
415CV-II-m-A-13240Biserica reformatăsat MĂRTINENI;comuna CATALINA66sec. XV, transf. sec. XVIII - XIX, turn-clopotniţă 1778
416CV-II-m-A-13241Castelul Kálnokysat aparţinător MICLOŞOARA; oraş BARAOLT201sec. XVI - XVII, transf. sec. XVIII, XIX, XX
417CV-II-m-B-20304Vama Vechesat OITUZ; comuna BREŢCUsec. XIX
418CV-II-m-B-20305Moarăsat OJDULA; comuna OJDULAsec. XIX
419CV-II-m-A-13242Castelul Mikósat OLTENI; comuna BODOC951827
420CV-II-a-B-13243Ansamblul bisericiireformatesat OZUN; comunaOZUN74sec. XVII - XVIII
421CV-II-m-B-13243.01Biserica reformatăsat OZUN; comunaOZUN74sec. XVII, transf. 1820
422CV-II-m-B-13243.02Zid de incintă (fragmente), cu turn clopotniţăsat OZUN; comunaOZUN741616
423CV-II-m-A-13244Castelul Béldy-Mikessat OZUN; comunaOZUN991755, transf. sec. XX
424CV-II-m-B-13245Conacul Pünkösti, azi bibliotecăsat OZUN; comunaOZUN104cca. 1810
425CV-II-m-B-13246Grânarul conacului Pünköstisat OZUN; comunaOZUN140înc. sec. XIX
426CV-II-m-B-13247Fosta Cazarmă a Husarilor, azi locuinţăsat OZUN; comunaOZUN177sec. XVIII
427CV-II-m-B-13248Conacul Ujvárosy-Agostonsat OZUN; comunaOZUN4371810 - 1825
428CV-II-m-B-13249Conacul Temesvári, azi grădiniţăsat OZUN; comunaOZUN442sf. sec. XIX
429CV-II-m-B-13250Biserica reformatăsat PĂDURENI; comuna MOACŞAf.n.sec. XV, transf. sec. XIX
430CV-II-m-B-13251Conacul Babós - Forrósat PĂDURENI; comuna MOACŞA301825
431CV-II-m-B-13252Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva"sat PĂPĂUŢI; comunaZAGON4081814
432CV-II-m-B-13254Conacul Pótsa, azi locuinţăsat PETRICENI; comunaSÂNZIENI293sec. XVIII, transf. sf. sec. XX
433CV-II-a-B-13253Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Laurenţiu"sat PETRICENI; comunaSÂNZIENI2941825
434CV-II-m-B-13253.01Biserica romano-catolică "Sf. Laurenţiu"sat PETRICENI; comunaSÂNZIENI2941825
435CV-II-m-B-13253.02Zid de incintăsat PETRICENI; comunaSÂNZIENI2941825
436CV-II-a-B-13255Ansamblul bisericiiromano-catolice "Găsirea Sfintei Cruci"sat POIAN; comunaPOIAN153sec. XVIII - XIX
437CV-II-m-B-13255.01Biserica romano-catolică "Găsirea Sfintei Cruci"sat POIAN; comunaPOIAN1531717, 1804, 1992
438CV-II-m-B-13255.02Zid de incintăsat POIAN; comunaPOIAN153sec. XVII, transf. sec. XVIII
439CV-II-m-B-13256Biserica de lemn "Sf. Arhangheli"sat POIAN; comunaPOIAN3241762
440CV-II-a-B-13257Ansamblul bisericiiunitarienesat aparţinător RACOŞUL DE SUS; oraş BARAOLT162sec. XVIII
441CV-II-m-B-13257.01Biserica unitarianăsat aparţinător RACOŞUL DE SUS; oraş BARAOLT162sec. XVIII
442CV-II-m-B-13257.02Zid de incintă cu turn- clopotniţăsat aparţinător RACOŞUL DE SUS; oraş BARAOLT162sec. XVIII
443CV-II-a-A-13258Ansamblul bisericii reformatesat RECI; comuna RECIPe un deal, la marginea nord-est alocalităţii, lângă cimitirsec. XIII - XIX
444CV-II-m-A-13258.01Biserica reformatăsat RECI; comuna RECIPe un deal, la marginea nord-est alocalităţii, lângă cimitirsec. XIII, ref. 1515, transf. 1857
445CV-II-m-A-13258.02Turn-clopotniţăsat RECI; comuna RECIPe un deal, la marginea nord-est alocalităţii, lângă cimitirsec. XIII, 1515, transf. 1857
446CV-II-m-B-13259Conacul Antos, azi dispensar medical şi locuinţă de serviciusat RECI; comuna RECI4441825
447CV-II-m-B-13260Casa Salamonsat RECI; comuna RECI452sec. XVIII
448CV-II-m-A-13261Biserica reformatăsat SACIOVA; comunaRECIÎn centrul localităţii, lângă cimitirsec. XV, transf. sec. XVIII-XIX, turn 1824
449CV-II-m-B-13262Podul vechi de piatrăsat SÂNCRAIU; comunaILIENIPeste pârâul Sâncraiului, la 1 km vest de sat1861
450CV-II-a-A-13263Ansamblul bisericiiunitarienesat SÂNCRAIU; comunaILIENI111sec. XV - XVIII
451CV-II-m-A-13263.01Biserica unitarianăsat SÂNCRAIU; comunaILIENI111sec. XV, transf. sec. XVIII
452CV-II-m-A-13263.02Zid de incintă, cu turn- clopotniţăsat SÂNCRAIU; comunaILIENI111sec. XV, transf. sec. XVIII
453CV-II-m-B-13264Capela Szentiványisat SÂNTIONLUNCA;comuna OZUN165Asec. XVIII
454CV-II-m-B-13265Biserica romano-catolică "Sf. Ioan Botezătorul"sat SÂNTIONLUNCA;comuna OZUN2131774, pe temeliile uneibiserici mai vechi
455CV-II-a-A-13267Ansamblul capelei romano-catolice "Sf. Ştefan"sat SÂNZIENI; comunaSÂNZIENIPe dealul Perkosec. XII - XIII, transf. 1686
456CV-II-m-A-13267.01Capela romano-catolică "Sf. Ştefan"sat SÂNZIENI; comunaSÂNZIENIPe dealul Perkosec. XII - XIII, transf. 1686
457CV-II-m-A-13267.02Turn-clopotniţăsat SÂNZIENI; comunaSÂNZIENIPe dealul Perkosec. XII - XIII, transf. 1686
458CV-II-m-B-13268Conacul Tamás Elek, azi locuinţăsat SÂNZIENI; comunaSÂNZIENI87-881810 - 1820
459CV-II-m-A-13269Conacul Könczey, azi locuinţăsat SÂNZIENI; comunaSÂNZIENI198-1991608, reparaţii 1829
460CV-II-a-A-13266Ansamblul bisericiiromano-catolice "Sf. Duh"sat SÂNZIENI; comunaSÂNZIENI276sec. XV - XX
461CV-II-m-A-13266.01Biserica romano-catolică "Sf. Duh"sat SÂNZIENI; comunaSÂNZIENI2761401, sec. XVIII - XX
462CV-II-m-A-13266.02Incintă fortificată cu patru bastioane cilindricesat SÂNZIENI; comuna SÂNZIENI276sec. XV, transformărisec. XVIII
463CV-II-m-A-13270Casa parohială romano- catolicăsat SÂNZIENI; comunaSÂNZIENI277sf. sec. XVIII
464CV-II-m-A-13272Castelul Thury - Bányai, azi casă de culturăsat TAMAŞFALĂU;comuna ZĂBALA311810 - 1820
465CV-II-m-B-20306Biserica vecheromâneascăsat TĂLIŞOARA;comuna BRĂDUŢ
466CV-II-m-A-13271Castelul Danielsat TĂLIŞOARA;comuna BRĂDUŢ2151669, modif. 1884
467CV-II-s-A-13273Centrul istoricmunicipiul TÂRGU SECUIESCPiaţa Gabor Aron şi zona adiacentă pieţii: SV - între str. Kossuth Lajos 3 şi str. Şcolii 1; V - str. Şcolii; N - între str. Meseriaşilor, Episcop Márton Áron 15- 24, Vasarhelyi Peter 5, Apafi Mihaly 7, Dâmbului; E - str. Körösi Csoma Sandor; S - între str. Independenţei 6, str. Gării 2, str. Petöfi Sandor. Cf. PUG nr.12/1997
468CV-II-a-B-13274Ansamblul "Str. Primăverii" (Degécia)municipiul TÂRGU SECUIESCStr. Primăverii şi Curţile 62, 63 cu casede lemn din sec. XVIII - XIX.sec. XVIII - XIX
469CV-II-m-B-13275Judecătoriemunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Ady Endre 5mijl. sec. XVIII
470CV-II-a-B-13276Ansamblul fostuluiOrfelinat de Fetemunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Ady Endre 13sec. XIX
471CV-II-m-B-13276.01Fostul Orfelinat de Fete,azi Centru de Plasamentmunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Ady Endre 13înc. sec. XIX
472CV-II-m-B-13276.02Capela funerară Szentkereszty Stefániamunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Ady Endre 13sec. XIX
473CV-II-m-B-13277Şcoala Pedagogicămunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Ady Endre 201896
474CV-II-m-B-13278Casa de lemn Hán Jakab, azi minipensiunemunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Apafi Mihály 11817
475CV-II-m-B-20307Casa de lemn Fintamunicipiul TÂRGU SECUIESCCurtea 12/1sec. XVIII
476CV-II-m-B-13279Casa de lemn Jancsó Mózesmunicipiul TÂRGU SECUIESCCurtea 51/ 21834
477CV-II-m-B-13280Biserica reformatămunicipiul TÂRGU SECUIESCPiaţa Gábor Aron1780 - 1782, transf.1838 - 1839
478CV-II-m-B-13281Casa Túróczi Mózesmunicipiul TÂRGU SECUIESCPiaţa Gábor Aron 91843
479CV-II-m-B-13282Casa Roşie (Veres)municipiul TÂRGU SECUIESCPiaţa Gábor Aron 19înc. sec. XVIII
480CV-II-m-B-13283Casa Szocs Mátyás, cu poarta de zidmunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Gării 161836
481CV-II-m-B-13284Casa Nagy Jáfetmunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Gării 211829
482CV-II-m-B-13285Casa Wertánmunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Gării 241902
483CV-II-m-B-13286Fostul Azil de Bătrâni, aziSpitalul de neuropsihiatriemunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Gării 351897
484CV-II-m-B-13287Fostul sediul al Organizaţiei Meşteşugăreşti a Cizmarilor, azi locuinţă cu spaţiu comercial la partermunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Independenţei 41910
485CV-II-m-A-13288Fosta şcoală militarămunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Independenţei 61819 - 1823
486CV-II-m-B-13289Fostul Gimnaziu catolic din Kanta, azi, parţial, Cantină de Ajutor Socialmunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Kanta 81751
487CV-II-a-A-13290Mănăstirea Minoriţilormunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Kanta 10sec. XVIII - XX
488CV-II-m-A-13290.01Biserica "Sf. Treime"municipiul TÂRGU SECUIESCStr. Kanta 101722 - 1795
489CV-II-m-A-13290.02Claustrumunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Kanta 101740 - 1828
490CV-II-m-A-13290.03Capelămunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Kanta 10sec. XVIII, sec. XX
491CV-II-m-A-13290.04Poarta barocămunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Kanta 101807
492CV-II-m-B-13291Fosta Casă de Economii , azi sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a jud. Covasnamunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Kossuth Lajos 10sf. sec. XIX
493CV-II-m-B-13292Casămunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Petofi Sándor 111903
494CV-II-m-B-13293Casămunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Petofi Sándor 281835
495CV-II-m-B-13294Fostul Casino - sediul primei tipografii, azi restaurantul "Székely Vendéglő"municipiul TÂRGU SECUIESCStr. Şcolii 1înc. sec. XIX
496CV-II-a-A-13295Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii Domnului"municipiul TÂRGU SECUIESCStr. Vásárhelyi Péter 1sec. XVIII - XIX
497CV-II-m-A-13295.01Biserica "Adormirea MaiciiDomnului"municipiul TÂRGU SECUIESCStr. Vásárhelyi Péter 11754, transf. 1783
498CV-II-m-A-13295.02Clopotniţă de lemnmunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Vásárhelyi Péter 11795
499CV-II-m-A-13295.03Casă parohială ortodoxămunicipiul TÂRGU SECUIESCStr. Vásárhelyi Péter 11838 - 1845
500CV-II-a-A-13296Ansamblul conaculuiHorváthsat TELECHIA; comuna BRATEŞ184sec. XVIII
501CV-II-m-A-13296.01Conacul Horváthsat TELECHIA; comuna BRATEŞ184sec. XVIII
502CV-II-m-A-13296.02Poartăsat TELECHIA; comuna BRATEŞ184sec. XVIII
503CV-II-m-A-13297Cetatea Bálványos (ruine)sat TURIA; comunaTURIAsec. XIII - XIV
504CV-II-a-A-13299Ansamblul castelului Aporsat TURIA; comunaTURIA244sec. XVI - XIX
505CV-II-m-A-13299.01Castelul Aporsat TURIA; comunaTURIA244sec. XVI, transf. 1693, 1820
506CV-II-m-A-13299.02Grânarsat TURIA; comunaTURIA244sec. XVIII - XIX
507CV-II-a-A-13300Ansamblul bisericiireformatesat TURIA; comunaTURIA463sec. XVI - XIX
508CV-II-m-A-13300.01Biserica reformatăsat TURIA; comunaTURIA463sec. XVI, ref. sec. XIX
509CV-II-m-A-13300.02Zid de incintă cu turn- clopotniţă şi portic de intrare din lemnsat TURIA; comunaTURIA463sec. XVI, portic de intrare 1776
510CV-II-m-B-13298Poartă secuiascăsat TURIA; comunaTURIA1025sec. XIX
511CV-II-m-A-13301Conacul Veress, azi locuinţăsat ŢUFALĂU; comuna BOROŞNEU MARE341794
512CV-II-m-B-13304Ruinele capelei(Veresbaratok Tornya)sat VALEA CRIŞULUI;comuna VALEACRIŞULUIf.n., Pe dealul "Kápolnatető", între Valea Crişului şi Calnic, lângă rezervorul de apăsec. XV
513CV-II-a-A-13303Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Treime"sat VALEA CRIŞULUI;comuna VALEACRIŞULUI152sec. XIII - XIX
514CV-II-m-A-13303.01Biserica romano-catolică "Sf. Treime"sat VALEA CRIŞULUI;comuna VALEACRIŞULUI152sec. XIII - XVI, transf. sec. XVII
515CV-II-m-A-13303.02Cavoul Familiei Kálnokysat VALEA CRIŞULUI;comuna VALEACRIŞULUI152sec. XIX
516CV-II-m-A-13303.03Zid de incintăsat VALEA CRIŞULUI;comuna VALEACRIŞULUI152sec. XVI - XVII
517CV-II-m-A-13305Castelul Kálnokisat VALEA CRIŞULUI;comuna VALEACRIŞULUIStr. Orbán Balázs 6sec. XVII - XVIII, transf. 1752, sec. XIX
518CV-II-m-B-13306Biserica ortodoxă "Sf. Arhangheli"sat VALEA MARE;comuna VALEA MARE2651793
519CV-II-m-B-13307Moară de apă, cu turbinăsat VALEA SEACĂ;comuna SÂNZIENI231sec. XIX, transf. sec. XX
520CV-II-a-B-13308Ansamblul bisericii "Sf.Teodor Stratilat"sat VÂLCELE; comunaVÂLCELE134sec. XIX
521CV-II-m-B-13308.01Biserica "Sf. Teodor Stratilat"sat VÂLCELE; comunaVÂLCELE1341843
522CV-II-m-B-13308.02Casă parohialăsat VÂLCELE; comunaVÂLCELE134sec. XIX
523CV-II-m-B-13309Casă de lemnsat VÂLCELE; comunaVÂLCELE141sec. XIX
524CV-II-m-B-13310Casă de lemnsat VÂLCELE; comunaVÂLCELE1621886
525CV-II-m-B-20308Casă de lemnsat VÂLCELE; comunaVÂLCELE179sec. XIX
526CV-II-m-B-13311Casăsat VÂLCELE; comunaVÂLCELE1811910
527CV-II-a-B-13312Ansamblul bisericii delemn "Sf. Arhangheli"sat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ16sec. XIX
528CV-II-m-B-13312.01Biserica de lemn "Sf. Arhangheli"sat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ161807
529CV-II-m-B-13312.02Clopotniţă de lemnsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ16sec. XIX
530CV-II-m-B-13313Casăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ80sec. XVIII
531CV-II-m-B-13314Casă de zidsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ991773
532CV-II-a-B-13315Gospodărie ţărăneascăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ1061873
533CV-II-m-B-13315.01Casăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ1061873
534CV-II-m-B-13315.02Şurăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ1061873
535CV-II-m-B-13315.03Hambarsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ1061873
536CV-II-m-B-13315.04Fântână cu cumpănăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ1061873
537CV-II-m-B-13315.05Poartăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ1061873
538CV-II-m-B-13316Castelul Danielsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ205sec. XVI, transf. ext.1670, 1723, 1850, 1930
539CV-II-m-B-13317Casăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ3481868
540CV-II-m-B-13318Casă de lemn şi poartăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ3961879 (casa), 1910(poarta)
541CV-II-m-B-13319Casă şi şurăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ451înc. sec. XX
542CV-II-m-B-20310Casăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ5251920
543CV-II-a-B-13320Gospodărie ţărăneascăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ5531874
544CV-II-m-B-13320.01Casă cu cerdacsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ5531874
545CV-II-m-B-13320.02Gard şi poartăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ5531874
546CV-II-m-B-13321Casa de lemn Tóth Mihálysat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ5591844
547CV-II-a-A-13322Gospodărie ţărăneascăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ559sec. XVIII - XIX
548CV-II-m-A-13322.01Casăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ5591773
549CV-II-m-A-13322.02Şurăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ559sec. XVIII - XIX
550CV-II-m-A-13322.03Hambarsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ559sec. XVIII - XIX
551CV-II-m-A-13322.04Fântână cu cumpănăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ559sec. XVIII - XIX
552CV-II-m-A-13322.05Poartă de lemn şi gardsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ559sec. XVIII - XIX
553CV-II-a-B-13323Gospodărie ţărăneascăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ5681820
554CV-II-m-B-13323.01Casă de lemnsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ5681820
555CV-II-m-B-13323.02Poartă de lemnsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ5681820
556CV-II-a-B-13324Ansamblul conaculuiImecssat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ608
557CV-II-m-B-13324.01Conacul Imecs, azi locuinţăsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ6081779
558CV-II-m-B-13324.02Şură cu grajdsat VÂRGHIŞ; comuna VÂRGHIŞ6081843
559CV-II-m-B-13325Biserica "Sf. Arhangheli"sat ZAGON; comunaZAGON1814
560CV-II-a-A-13326Ansamblul conaculuiMikes - Szentkeresztysat ZAGON; comunaZAGON128Asec. XVIII - XX
561CV-II-m-A-13326.01Conacul Mikes -Szentkeresztysat ZAGON; comunaZAGON128A1632, transf. sec. XVIII - XX
562CV-II-m-A-13326.02Grânarsat ZAGON; comunaZAGON128Asec. XVIII
563CV-II-a-A-13328Ansamblul bisericiireformatesat ZĂBALA; comuna ZĂBALAÎn centrul localităţiisec. XV - XIX
564CV-II-m-A-13328.01Biserica reformatăsat ZĂBALA; comuna ZĂBALAÎn centrul localităţiisec. XV - XVI, transf. sec. XVIII - XIX, turn ref. 1778
565CV-II-m-A-13328.02Incintă fortificată, cu turn- clopotniţăsat ZĂBALA; comuna ZĂBALAÎn centrul localităţiisec. XV - XVI, 1778(turnul)
566CV-II-m-A-13327Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului"sat ZĂBALA; comuna ZĂBALA192A1777
567CV-II-m-B-13330Casăsat ZĂBALA; comuna ZĂBALA314sec. XIX
568CV-II-a-A-13331Ansamblul casteluluiMikessat ZĂBALA; comuna ZĂBALA437sec. XVII - XIX
569CV-II-m-A-13331.01Castelul Mikes, azi locuinţăsat ZĂBALA; comuna ZĂBALA437sec. XVII, ext. 1867
570CV-II-m-A-13331.02Parcsat ZĂBALA; comuna ZĂBALA437sec. XIX
571CV-II-m-B-13332Casă de lemnsat ZĂBALA; comuna ZĂBALAStr. Principală 9111867
572CV-II-a-A-13334Ansamblul bisericiireformatesat ZĂLAN; comuna BODOC115Asec. XIV - XVII
573CV-II-m-A-13334.01Biserica reformatăsat ZĂLAN; comuna BODOC115A1319, transf. 1821 -1825
574CV-II-m-A-13334.02Zid de incintă cu turn clopotniţăsat ZĂLAN; comuna BODOC115Asec. XVII
575CV-II-m-B-13335Conacul Benko - Zágoni,azi locuinţăsat ZOLTAN; comuna GHIDFALĂU1221832
576CV-II-m-B-13336Poarta barocăsat ZOLTAN; comuna GHIDFALĂU131Asec. XVIII
577CV-II-m-B-13338Biserica reformatăsat ZOLTAN; comuna GHIDFALĂU1591792
578CV-III-m-B-13339Bustul lui Nicolae Bălcescumunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Cioflec Romulus, alături de bustul lui Gabor Aron1971
579CV-III-m-B-13340Bustul lui Gabor Aronmunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Cioflec Romulus, alături de bustul lui Nicolae Bălcescu1971
580CV-III-m-B-13341Bustul lui lui Dózsa Györgymunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Kós Károly 301958
581CV-III-m-B-13342Grupul statuar "MihaiViteazul"municipiul SFÂNTU GHEORGHEPiaţa Mihai Viteazul1982
582CV-III-m-B-13343Monumentul ostaşuluiromânmunicipiul SFÂNTU GHEORGHEStr. Păiş David1975
583CV-III-m-B-13344Monumentul "1848"sat aparţinător CĂPENI; oraş BARAOLT"Vecer", la intersecţia drumurilor Căpeni-Racoşul de Sus şi Baraolt- Augustin1973
584CV-III-m-B-13345Statuia ostaşului românoraş COVASNAPiaţa Eroilor, Voineşti1970
585CV-III-m-B-13346Statuia lui Dózsa Györgysat DALNIC; comuna DALNICLângă biserica reformată1975
586CV-IV-m-B-13347Crucesat ALUNGENI; comunaTURIAÎn curtea bisericii romano-catolice1822
587CV-IV-m-B-13348Crucesat ALUNGENI; comunaTURIAÎn curtea bisericii romano-catolice1867
588CV-IV-a-B-13349Cimitir comunsat CERNAT; comunaCERNATCernatu de Jos, în partea estică asatului, pe o terasăsec. XVII - XIX
589CV-IV-m-A-13350Coloană de piatrăsat aparţinător CHILIENI; municipiul SFÂNTU GHEORGHEMutată din hotarul estic al satului încimitirul romano-catolic1751
590CV-IV-m-A-13217.03Coloană de piatrăsat GHELINŢA; comuna GHELINŢA9861763
591CV-IV-a-B-13351Cimitirul vechi ortodoxsat HĂGHIG; comuna HĂGHIGante sec. XIX
592CV-IV-m-B-13220Capela familiei Nemessat HĂGHIG; comuna HĂGHIG110Asec. XIX
593CV-IV-m-A-13266.03Cruce de piatrăsat SÂNZIENI; comunaSÂNZIENI276sec. XVIII
594CV-IV-m-A-13300.03Pietre funeraresat TURIA; comunaTURIA463sec. XVIII - XIX

Lista monumentelor istorice 2010

Lista monumentelor istorice 2004

Lista monumentelor istorice 2003