Situația plăților în format deschis

Date deschise despre activitatea financiar-bugetară a instituţiei noastre