Important! În atenţia publicului!

Începând cu data de 01.08.2022, orarul activității de relație cu publicul, preluare, respectiv predare de documente la secretariatul instituției se modifică după cum urmează:
Luni-Joi: orele 09:00-13:00       Vineri: orele 09:00-12:00

Decizia nr.9

 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna este serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii și Identității Naționale care, conform prevederilor art. 7, alin. 1 din O.M.C. nr. 2080/2012 are ca obiect de activitate, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural al județului Covasna, verificarea respectării legislației specifice domeniului său de activitate, promovarea și dezvoltarea creației contemporane.

Localizare

Judeţul Covasna, Localitatea: Sfântu Gheorghe, Str. Gábor Áron nr.1, etaj I. cod 520003

Date de contact

Telefon: 0267/351374, 0267/315953
Fax: 0267/351374
Email: djcpncovasna@gmail.com
Website: www.patrimoniucovasna.ro

Informații suplimentare

Abreviere: DJC Covasna
Cod fiscal: 4404494
Tip: Ordonator terțiar de credite
Cod trezorerie: RO65TREZ25620E365000XXXX